orinoco

Kickbox


KICKBOX

Je moderní kontaktní sport, který vznikl na přelomu 60 a 70 let v USA jako univerzální způsob boje jednotlivých bojových směrů.. Za sjednotitele a zakladatele kickboxu lze považovat pana Howarda Hansona, dále pak jeho manželku a p.Arnolda Urquideze.

Váhové kategorie

Junioři : -35kg -45kg -55kg -65kg +65kg
Juniorky : -35kg -45kg -50kg +50kg
Muži : -60kg -67kg -71kg -75kg -81kg -91kg +91kg
Ženy : -55kg -60kg -65kg +65kg

Hodnocení úderů a kopů:

Úder rukou na hlavu a na tělo 1 bod
Kop nohou na tělo 2 bod
Kop nohou na hlavu 3 body
Poražení soupeře podmetem 2 body
Varování - 1 bod
Mínus 1 bood - 3 body

Oblečení :

Tričko s rukávy většinou popsáno názvem oddílu, ve fullkontaktu a lowkicku se nepovoluje
Dlouhé saténové kalhoty
Je povolen výkonnostní pás (tzv. obi)
Má-li oblečení stejnou barvu, tak se výkonnostní pás vyžaduje

Ochranné prostředky:

Helma
Chránič trupu
Prsní chránič - ženy
Bandáže prstů
Rukavice 10 oz či v semikontaktu jsou povoleny rukavice s uzavřenými prsty tzv. Tags
Suspenzor
Chrániče holení
Chrániče nártů tzv. botičky

Formy

Hard style

Je cvičení sestav s plným nasazením a maximální tvrdostí. Hodnotícími kritériemi jsou zde tvrdost, rychlost, přesnost postojů a dechová koordinace s prováděnými technikami

Soft style

Je cvičení sestav ve stylu tradičního Kung-fu nebo Wu-shu. Hodnocení se provádí na základě obtížnosti a pestrosti předvedené sestavy, posuzuje se pružnost, stabilita a přesnost provedení předvedených prvků. Při soft stylu je dáván velký důraz především na měkkost a plynulost předváděných technik

Free style

Je cvičení volných sestav za doprovodu hudby. Hodnotí se zde především pestrost, obtížnost, kombinace použitých technik, sychronizace s hudbou, celková choreografie a divácká přitažlivost


Disciplíny

Fullkontakt
Fullkontakt je plnokontaktní formou boje a proto techniky v této disciplíně musí být vedeny s potřebnou razancí a snahou o co nejvyšší účinnost.
Postavení borců v této disciplíně je obdobné jako v lightkontaktu.
Ve fullkontaktu rozhoduje vedle činností definovaných v lightkontaktu především tvrdost prováděných technik.
Zápasiště fullkontaktu tvoří boxerský ring.
Boj ve fullkontaktu trvá 2x2 min.hrubého času, finálový boj pak 3x2 min. s minutovými přestávkami.

Lightkontakt
Lightkontakt je lehkou formou boje a proto techniky v této disciplíně musí být vedeny s lehkým dotekem.
Postavení bojovníků v této disciplíně je většinou otevřené, tzn. bojovníci stojí proti sobě čelem.
V lightkontaktu rozhoduje především umění napojování technik, znalost prostoru a předvídavost.
Zápasiště lightkontaktu tvoří boxerský ring, regulérní je ale také prostor zápasiště pro semikontakt.
Boj v lightkontaktu trvá 3 min hrubého času včetně zápasů finálových

Low kick
Low kick je plnokontaktní formou boje a proto techniky v této disciplíně musí být vedeny s potřebnou razancí a snahou o co nejvyšší účinnost.
Postavení borců v této disciplíně je obdobné jako v lightkontaktu.
Low kick se odlišuje od fullkontaktu především kopem, který je ve fullkontaktu zakázán a to nízkým kopem na stehno, v překladu právě low kickem.
V low kicku rozhoduje vedle činností definovaných v lightkontaktu především tvrdost prováděných technik.
Zápasiště low kicku tvoří boxerský ring.
Boj v low kicku trvá 2x2 min.hrubého času, finálový boj pak 3x2 min. s minutovými přestávkami.

Semikontakt resp. Americké karate
Semikontakt je přerušovanou formou boje tzn. po každém zasažení rukou či nohou do bodovaného místa, kterým je hlava a tělo, dojde k přerušení a přidělení bodu na danou stranu.
Techniky musí být vedeny kontrolovaně.
Pro tuto disciplínu je typické především postavení bojovníků, kteří většinou stojí proti sobě bokem.
V semikontaktu rozhoduje především rychlost provedení technik a postřeh.
Zápasiště semikontaktu tvoří čtverec 8x8 m s vnitřním rozměrem zápasiště 6x6m.
Boj v semikontaktu trvá 2 min hrubéh


Co je kickbox?

Kickbox je bojové umění kombinující údery rukou (tak jak je známe např. z boxu) a techniky nohou (tak jak je známe např. z karate). Toto bojové umění vzniklo ve druhé polovině 20. století.

Proč cvičit kickbox?

Kickbox můžete cvičit buď jako soutěžní sport, anebo jen pro radost z pohybu, pro zdraví a zvýšení sebevědomí.

Přínosy pravidelného tréninku

  • zlepšení výkonu a odolnosti organizmu
  • poznání možností svého těla a psychiky
  • formování postavy
  • redukce zbytečných tukových zásob

Pro koho je kickbox určen?

Pro zájemce bez ohledu na věk a sportovní výkonnost. Naše nabídka kurzů je koncipována tak, aby mohl trénovat opravdu každý.

Soutěže v kickboxu

Náš oddíl se pravidelně účastní domácích soutěží kickboxu (úspěchy). Závodníkům, reprezentujícím náš klub, je hrazena doprava a část startovného.

Soutěže jsou organizovány pravidelně po celý rok. Nejlepší závodníci z domácích soutěží mají šanci reprezentovat ČR na mezinárodních turnajích. Tyto výjezdy reprezentace jsou hrazeny státní dotací.

Soutěže bývají ve čtyřech různých variantách kickboxu:

Semi kontakt

Jedná se o "nejbezpečnější" formu kickboxu. Je zakázán plný kontakt, údery a kopy se musí soupeře lehce dotknout (v praxi je tento "lehký dotek" někdy dosti tvrdý), zápas je zastavován po každé výměně a rozhodčími jsou udělovány body. Při zápase jsou povinné chrániče - helma, chránič zubů, boxerské rukavice, suspenzor, chrániče holení a chrániče nártů tzv. botičky. Zápas trvá 2 minuty.

Light kontakt

Platí zde to, co bylo uvedeno u semi kontaktu s tím rozdílem, že zápas není přerušován po každé výměně, ale zápasí se nepřetržitě (jako v boxu) a to 3 minuty.

Full kontakt

Tato forma je nejtvrdší - jsou povoleny údery plnou silou. Zápas trvá 2×2 minuty.

Low kick

Platí zde to, co bylo uvedeno u full kontaktu s tím rozdílem, že jsou povoleny i kopy na stehna soupeře. Zápas trvá 2×2 minuty.

Zkouškový program technických stupňů

Kickbox má vypracován zkouškový program technických stupňů. Tento program slouží ke sledování vývoje schopností adepta kickboxu. Dále uvedený zkouškový program je oficiálním zkouškovým programem Českého svazu fullcontactu (ČSFu). ČSFu sdružuje kluby kickboxu v České Republice, pořádá soutěže, výjezdy státní reprezentace, školení rozhodčích, zkoušky na vyšší technické stupně a administrativně zajišťuje fungování kickboxu v ČR. Zkoušky jsou zajišťovány zkušebními komisaři ČSFu a jsou zpoplatněny takto:

  • 200,-Kč za zkoušku na 7.-5.kyu
  • 400,-Kč za zkokušku na 4.-2.kyu
  • 1000,-Kč za zkoušku na 1.kyu
  • 2000,-Kč za zkoušku na mistrovské stupně

Ruční techniky - vycházející z techniky boxu

přední přímý úder (direkt) - jab zadní přímý úder (direkt) - punch hák - hook zvedák - uppercut úder hřbetem dlaně - back fist

Nožní techniky - vycházející z techniky karate

přední přímý kop - front kick kop stranou - side kick kop z otočky - back kick kladivový kop - axe kick hákový kop - hook kick obloukový kop - roundhouse kick podmet - foot sweep polokruhovitý kop - crescent kick dvojitý kop - double kick

Speciální kickbox techniky

nízký kop na stehno - low kick tlakový kop - push kick


 
Orinoco 2007